"DigiRehab er velfærdsteknologi, der understøtter optimal anvendelse af ressourcerne i den kommunale rehabilitering."

Find ud af mere

Den rigtige træning virker

Modulerne i DigiRehab understøtter tre opgaver, som spiller tæt sammen:
 • Screening for borgerens rehabiliteringspotentiale; find dem der vil få udbytte af træning enten terapeutstyret, understøttet af hjemmeplejen – eller som videounderstøttet selvtræning
 • Indsats ved træning; enten som selvtræning eller understøttet af hjemmeplejen
 • Analyseværktøj til rationel og effektiv opfølgning; se hvem der profitterer af træning og vælg hurtigt alternative løsninger til dem der ikke gør

Screening for fysisk rehabiliterings­potentiale

Kernen i DigiRehab er en objektiv screening af borgerens behov for hjælp og borgerens samlede formåen. Tilsammen danner disse screeninger et præcist billede af borgernes fysiske rehabiliteringspotentiale.

Få overblik over hvem der kan profitere af træning, iværksæt træningen og få det fulde og veldokumenterede overblik over effekten af indsatsen i realtid.

Indsats ved selvtræning eller understøttet træning

DigiRehab understøtter både selvtræning og understøttet træning. Træning, der understøttes af SOSU-medarbejdere, har rigtig god effekt og er en effektiv måde at udføre rehabiliteringsopgaven på.

DigiRehab leverer:

 • Uddannelse af hele organisationen,
 • individuelle træningsprogrammer, autogenereret via screeninger,
 • videoinstruktion til medarbejderen,
 • indbygget pro-/regression i øvelserne, så de meget let kan tilpasses dagsformen,
 • kvitteringsfunktion med opsamling af kommentarer og scoring af intensitet/kvaliteten af træningen, der resulterer i,
 • træningsdagbog/kalender,
 • borger-login til supplerende selvtræning.

Analyseværktøj til rationel og effektiv opfølgning på indsats

Anvend DigiRehab til løbende effektanalyse og rapportering på rehabiliteringsindsatsen i Kommunen. Der er hele tiden adgang til up-to- date data omkring hvordan indsatsen har effekt, dette giver mulighed for:

 • analyse i forhold til optimal ressourceanvendelse
 • avancerede statistikfunktioner med direkte overførsel til analyseværktøjer
 • indbygget varsling når effekten aftager eller udebliver – og når effekten bør resultere i en re-visitation

Teamet bag DigiRehab udarbejder efter aftale beslutningsstøtterapporter til vurdering af rehabiliteringsindsatsen i kommunen, således der fokuseres på træning der giver den bedste effekt.

Markant fremgang hos 3 ud af 4

Tests med DigiRehab-løsningen er foretaget for at illustrere effekten af systematisk screening og skræddersyet træning i et pragmatisk design.

Borgere der modtager hjemmehjælp flere gange ugentligt, er blevet trænet af deres respektive SOSU’er og SOSU-assistenter. Konklusionen er klar:


”at træningen via træningsprogrammerne har haft den effekt, at 3 ud af 4 borgere har fået en markant bedre fysik, og tilsvarende at 3 ud af 4 også er blevet mere selvhjulpne”.

Michael Harbo
Fysioterapeut og underviser
Udviklingschef DigiRehab A/S
mh@digirehab.dk +45 2287 9966
Niels Heuer
Civ. Ing. & HD-O
Direktør DigiRehab A/S
nh@digirehab.dk +45 2272 7220

Samarbejdspartnere

Udvalgte referencer

Aalborg Kommune har opstartet brugen af DigiRehab i et af 3 områder i Hjemmeplejen. 100 borgere er inkluderet. 120 SOSU’er er uddannet. Over en periode på 3 måneder analyseres effekten af indsatsen med DigiRehab.
Gribskov Kommune er primo 2014 opstartet med anvendelse af DigiRehab til at afdække alle nye §83a-forløb. DigiRehab anvendes som støtte og analyseværktøj for projektet ”Styrk hverdagen”.
Rudersdal Kommune er i efteråret 2014 opstartet på et stort verifikationsprojekt. 120 borgere er inkluderet. 30 SOSU’er er uddannet. Formålet er at effekten af DigiRehab analyseres og verificeres i detaljer.

Klar til at høre mere om DigiRehabSå er vi klar til at komme og præsentere vores løsninger og koncepter. Så kan vi sammen arbejde os frem til, hvordan vi i jeres kommune med jeres tilgang kan bidrage til optimering af rehabiliteringen.

Tak!

We can't send email right now. Try again later or write email to some@email.com